E-post Twitter Instagram Facebook
OM MAKE SPACE GENOMFÖRDA PROJEKT BR FÖRENINGAR MEDIA
Media
MAKE SPACE har som mål att skapa unika lägenheter utifrån perspektivet DESIGN & FUNKTION. Slutresultatet ska alltid vara på en så pass hög nivå nivå att media inom t ex Hem, inredning & Design eller Fastigheter ska finna det intressant att skriva om den färdiga lägenheten. Den ambitionen gör att vi alltid sträcker oss längre, tänker till mer och ger oss inte förrens vi uppnått vårt mål.

Nedan ser du ex på tidningar som skrivit om de olika projekten och MAKE SPACE. Vill du läsa artiklarna i sin helhet kan du maila eller ringa Åke Pettersson.

Mail: ake@makespace.se
Mobil: 0709 74 68 92

MAKESPACE AB
Åke Pettersson
Strömkarlsvägen 82
S-167 62 BROMMA
Sverige

ake@makespace.se 0709 74 68 92
MAKESPACE arbetar med utveckling av bostäder. Förvärvar därför outnyttjad möjlig bostadsyta av BRF:er, så som källare, icke utnyttjad kommersiell lokal, garage och förädlar sen till en modern lägenhet-/er för människor med krav på DESIGN & FUNKTION.  MAKESPACE väljer utifrån varje projekts specifika särart och kravbild den kompetens som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat. MAKESPACE jobbar i första hand med fokus på projekt inom Stockholms stad.