E-post Twitter Instagram Facebook
OM MAKE SPACE GENOMFÖRDA PROJEKT BR FÖRENINGAR MEDIA
Om Make Space
Make Space är en ung nytänkande "konverteringsbyrå" som fått mycket uppmärksamhet i media för sina lägenheter. Vi köper råyta av Brf:er för att bygga - eller konvertera som det också kallas - unika lägenheter med fokus på DESIGN & FUNKTION. Vi inspireras och drivs av en stark vision för de möjligheter som finns och förvärvar i första hand delar av källare, gamla butiker, kontorslokaler och liknande inom stockholmsområdet.

De lägenheter vi producerar utformas alltid utifrån en djuplodad kunskap om projektets unika förutsättningar. Så för att förstå vad vi ska "bygga" gör vi alltid en ordentlig analys med syfte att få insikt i vilka krav köparna av de nya lägenheterna ställer på sitt boende. För oavsett storlek på Brf och projekt så handlar det om att utveckla bostäder som utgår från efterfrågan, läge, generationsväxling, sociala och ekonomiska faktorer i stadsdelen. Då kan vi fastställa ett koncept med tydliga riktlinjer för hur vi ska utforma lägenheterna så att de ska uppfylla de behov och förväntningar som finns.

Vår inriktning ligger på projektledning, projektutveckling och finansiering. Vi har därför ingen fast anställd personal. Utan jobbar i ett nära samarbete med ett noga beprövat nätverk av arkitekter, konstruktörer och hantverkare som väljs ut utifrån varje projekts specifika krav och förutsättningar. Allt för att uppnå det bästa möjliga resultatet utifrån perspektiven DESIGN & FUNKTION.

MAKE SPACE har erfarenheten, kunskapen och den bevisade framgången samt mycket goda referenser hos styrelser i Brf:er.

MAKESPACE AB
Åke Pettersson
Strömkarlsvägen 82
S-167 62 BROMMA
Sverige

ake@makespace.se +46 709 74 68 92
MAKESPACE arbetar med utveckling av bostäder. Förvärvar därför outnyttjad möjlig bostadsyta av BRF:er, så som källare, icke utnyttjad kommersiell lokal, garage och förädlar sen till en modern lägenhet-/er för människor med krav på DESIGN & FUNKTION.  MAKESPACE väljer utifrån varje projekts specifika särart och kravbild den kompetens som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat. MAKESPACE jobbar i första hand med fokus på projekt inom Stockholms stad.