från lokal till bostad

Vi hjälper er hela vägen

Make Space förvärvar outnyttjad bostadsyta av Brf:er och förädlar ytan till moderna bostäder för människor med höga krav på design och funktion.

figure

Steg 1

Möte

Allt börjar med att vi bokar in ett möte på plats hos er så att vi tydligare får se vilka utmaningar och möjligheter era lokaler har.

möte-i-lägenhet

Steg 2

Bud

Efter att vi gjort en enkel förstudie (den kostar er inget) som utförs i samarbete med våra arkitekter och entreprenörer ser vi även över bestämmelser gällande detaljplan m.m. Vi undersöker även marknaden 
i samarbete med lokala mäklare. Sen tar vi fram ett bud som presenteras direkt till styrelsen. Och om önskemål finns kan vi även vara med på en Brf stämma.

lokal som ska byggas om till lägenhet
karta på detaljplan

Steg 3

Avtal

När vi är överens kan vi även bistå med att ta fram de avtal som krävs för förvärvet. Och när det blir dags även nya andelstal för de nya bostadsrättslägenheterna. Vi samarbetar i dessa frågor med egna fastighetsjurister som är specialister på bostadsrättsföreningar och har stor erfarenhet av arbete med nya upplåtelser av denna typ. Vill ni gå via era egna jurister så går det lika bra.

från lokal till bostad

Steg 4

Bygglov

När avtal är klara igångsätter vi processen i samarbete med våra arkitekter för framtagande av underlag för en bygglovsansökan. Vi håller er underrättade under hela processen så att alla är helt överens om vad vi slutändan söker bygglov för. SBK (stadsbyggnadskontoret) tar ca 10-12 veckor på sig för att ge besked.

planritningar

Steg 5

Byggnation

När bygglov och startbesked är beviljat av SBK kan vi påbörja byggnationen. Genomförandetiden för ett projekt på upp till 150 kvm beräknas till ca 3-4 månader.

man med svarta kläder som står och sågar

Steg 6

Försäljning

När lägenheten-/erna är klara, besiktigade och slutintyg är utfärdad av SBK så påbörjar vi försäljningen. Den genomförs via mäklare och stylas av ledande inredare. När försäljningen är klar och de nya medlemmarna har tillträtt så kan ni med glädje sen se hur nya månadsavgifter förbättrar er framtida ekonomi.

Fördelar BRFKontakt