E-post Twitter Instagram Facebook
OM MAKE SPACE GENOMFÖRDA PROJEKT BR FÖRENINGAR MEDIA
Make Space förvärvar outnyttjad bostadsyta så som källare, gamla butiker, icke utnyttjad kommersiell lokal eller råvind av Brf:er, för att förädla ytan till en modern bostad för människor med höga krav på design och funktion.
Genomförda projekt


FINNTORP

RÖRLÄGGARVÄGEN 1
RÖRLÄGGARVÄGEN 2


PROJEKT STUDION

RÅSUNDA 1
RÅSUNDA 2


Cigarrbutiken

Cykelkällaren
Hobbylokalen


Mjölkbutiken

Bageriet

Projekt utblick Lägenhet 1


Projekt utblick Lägenhet 2

MAKESPACE AB
Åke Pettersson
Strömkarlsvägen 82
S-167 62 BROMMA
Sverige

ake@makespace.se +46 709 74 68 92
MAKESPACE arbetar med utveckling av bostäder. Förvärvar därför outnyttjad möjlig bostadsyta av BRF:er, så som källare, icke utnyttjad kommersiell lokal, garage, Främst konvertering av lokaler och förädlar sen till en modern lägenhet-/er för människor med krav på DESIGN & FUNKTION.  MAKESPACE väljer utifrån varje projekts specifika särart och kravbild den kompetens som behövs för att uppnå bästa möjliga resultat. MAKESPACE jobbar i första hand med fokus på projekt inom Stockholms stad. Ska ni sälja råvind eller sälja lokal? Vi bygger om råvind till lägenheter och bygger om lokal till lägenheter.