två män som projektleder ett bygge

Hjälp med projektledning?

Vissa BRF:er har som önskemål att utföra byggnationen själva. Men har av förklarliga anledningar inte tid att genomföra projektet själva, och söker då en Projektledare för uppdraget

Vi har kompetensen inom projektledning

Den stora skillanden I detta uppdrag är är BRF:en tar hela risken och finansierar hela projektet och är avtalspart i alla delar. MAKE SPACE är Brf:en PL och ögon/öron genom hela processen och säkerställer att allt genomförs på bästa möjliga sett.

Läs mer om oss
från lokal till bostad

Vi som projektledare ansvarar över:

Vi har kompetensen inom projektledning. Den stora skillnaden i detta uppdrag är att Brf:en är avtalspart i alla delar och finansierar hela projektet. MAKE SPACE är Brf:ens PL genom hela processen och säkerställer att allt genomförs korrekt med kvalitet. Med en enkel beskrivning så ansvarar vi som PL för följande…

 

–Kontraktera arkitekt och KA (kontrollansvarig).

 

–Säkerställer en bra bygglovsansökan och ett beviljat bygglov.

 

– Framtagande av en stilsäker mtrl- / rumsbeskrivning.

 

– Upphandlar alla konsulter (brand, ljud, tillgänglighet).

 

– Upphandlar en totalentreprenad.

 

– Kontraktera utvald entreprenör.

 

– Regelbundet på plats under hela entreprenaden. Informerar styrelsen om processen.

 

– Hantera alla aviseringar och information till alla medlemmar.

 

– Säkerställer entreprenaden via en slutbesiktning.

 

– Säkerställer alla entreprenad-/ och konsultintyg inför slutsamråd med SBK (Stadsbyggnadskontoret).

 

– Uppmätning area och framtagande av nya andelstal.

Kontakta oss
två män och en kvinna står och samtalar